Komorna peć 0,25 mł 24KW

 

Komorna peć 0,25 mł 24KW

Upravljački orman sa programatorom za komornu peć

Peć za proizvodnju dentala 3,5 KW

Peć za proizvodnju dentala 3,5 KW

Komorna peć za kalenje sa ventilatorom

Komorna peć za kalenje 0,5mł 30KW

 

Snaga peći

Priključni napon

Zapremina komore

Izolacija peći

Grejači peći

Granična temperatura

Regulacija temperature

Regulacija snage

Signalizacija i zaštita

od 3 do 125 KW

mreža 380/220 V - 50 Hz

0,2 - 4 m3

keramička vlakna

Kantal A1-  Kantal S-  Si C

do 1200 C

digitalnim programirajućim reg. sa 10 programa

tiristorska 0-100%

- od prekida termo sonde

- preko struje

- ostala zaštita po JUS-u