EON peć 33KW 200kg Ms ručno naginjanje

 

EON peć 33KW 200kg Ms ručno naginjanje

 

EON peć 33KW 200kg Ms

EON peć 33KW 200kg Ms

EON peć 65KW 250kg Al sa hidrauličnim naginjanjem

 

EON peć 65KW 250kg Al sa hidrauličnim naginjanjem

 

 

Snaga peći

Priključni napon

Lonac peći

Zapremina lonca

Izolacija peći

Grejači peći

Brzina topljenja

od 3 do 90 KW

mreža 380/220 V - 50 Hz

A 1 do A 1000 (do BU 90)

do 350 lit

keramička vlakna

Kantal A1- Kantal S Si C

kod 30 KW:

   

- 90 Kg/h    Ms

- 60 Kg/h    Al

- 230 Kg/h  Zn

- 900 Kg/h  Pb

 

Potrošnja energije

Temperatura u loncu

Izlivanje lonca

Regulacija snage

Održavanje temperature

Signalizacija i zaštita

 

0,5 KWh/Kg Al - 0,33 Ms - 0,13 Yn - 0,033 Pb

zavisno od tipa peći do 1200 C

Hidraulično ili elektromehanički

Tiristorska- Variatorska od 0-100 %

digitalnim termostatom rezolucije 1 C

- od prekida termo sonde

- preko struje

- ostala zaštita po JUS-u