EO peć 20KW 200kg Ms

EO peć 60KW 250kg Al

 

EO peć 40KW 300kg Al

 

EO peć 30KW 300kg Pb sa čeličnim loncem

 

Upravljački orman

EO peć 40KW 300kg Al

 

EO peć 30KW 300kg Pb sa čeličnim loncem

 

Otvor lonca EO peći

Slavina EO peći 45KW 1500kg Pb

 

EO peć sa upr. ormanom

Slavina EO peći 45KW 1500kg Pb

 

Upr. ormani EO peći

EO peć

 

Upr. ormani EO peći

 

Upr. ormani EO peći

 

EO peć

 

Snaga peći

Priključni napon

Lonac peći

Zapremina lonca

Izolacija peći

Grejači peći

Brzina topljenja

od 3 do 90 KW

mreža 380/220 V - 50 Hz

A1 do A 1000 (do BU 90)

do 350 lit

keramička vlakna

Kantal A1-  Kantal S- Si C

kod 30 KW

 

 

- 90 kg/h    Ms

- 60 kg/h    Al

- 230 kg/h  Zn

- 900 kg/h  Pb

Potrošnja energije

Temperatura u loncu

Regulacija snage

Održavanje temperature

Signalizacija i zaštita

0,5 KWh/kg  Al - 0,33  Ms - 0,13  Zn - 0,033  Pb

zavisno od tipa peći do 1200 C

Tiristorska- Variatorska od 0-100%

digitalnim termostatom rezolucije 1 C

-od prekida termo sonde

- preko struje

- ostala zaštita po JUS-u